Tööde registreerimine

Ajaarvestust kasutavad kõige enam firmad, kus klientidele tehakse töid tunnitasu alusel. Kõige levinum on see raamatupidamis- ja audiitorfirmades, advokaadibüroodes ja konsultatsioonifirmades. Tööde registreerimine on kasutusel ka hooldust või teenindust pakkuvates firmades.

Directosse sisestatud tundide põhjal saab kas kohe peale töö valmimist või kuu lõpus hõlpsalt arved koostada.

Tööde registreerimise olulisemad võimalused on:

  • Tehtud tööde kajastamine tööliikide ja projektide lõikes
  • Eelseisvaid töid või töökäske saab lisada töötajate kalendrisse
  • Ülesande aluseks olevale töökäsule märgitakse tööks kulunud aeg
  • Tööde ajakulu fikseerimiseks saab kasutada ka start-stop nuppu
  • Tunde saab projektidele lisada ka kalendri vaatest
  • Tööle võib olla määratud planeeritud aeg, mis võimaldab hiljem võrrelda tegelikult kulunud ajaga
  • Tehtud tunnid saab enne arvete koostamist juhi poolt muuta ja kinnitada, kui kõik tehtud tunnid ei peaks arvele minema

Lähtudes sisestatud tundidest saab palgakulud jagada erinevatele objektidele või projektidele. Palgaarvestus saab arvestada kas tehtud, kinnitatud või arvele läinud tundidega.

Ajaarvestuse aruandlus võimaldab:

  • Aruandeid töötajate, tööliikide, klientide, projektide, tegevuste ja tööaegade lõikes
  • Efektiivsuse aruandeid tehtud ja arvetele läinud tundide kohta
  • Individuaalseid ning jagatud kalendreid, inimeste ja tööde graafikuid

 

Võta meiega ühendust!
Täitke palun alltoodud vorm ning meie müügiesindaja valmistab teile ette personaalse kasutajakonto demoandmebaasi ja võtab teiega ühendust.