Personaliregister

Töötajad on ettevõttes oluliseks väärtuseks, seetõttu on tähtis korraldada personaliarvestus parimal viisil ning seadustega vastavuses. Directo võimaldab hallata kogu personaliga seotud infot ühest kohast. Iga töötaja kohta on võimalik täita põhjalik personalikaart.

Personalikaardile saab märkida järgmised andmed:

  • Töötaja isiku- ja kontaktandmed ning foto
  • Töösuhte andmed: amet, osakond, leping, lepingu tüüp, lepingu kehtivus
  • Info hariduse ja läbitud koolituste kohta
  • Töötaja dokumentide info (pass, ID kaart)
  • Töötajale väljastatud dokumendid (näiteks töötõend)
  • Töötaja käsutuses olevad töövahendid
  • Töötajaga seotud isikute andmed
  • Manusena võimalik lisada töötajaga seotud dokumentide koopiaid, töölepinguid ja muid dokumente

Lisaks on Directos laialdased aruandluse võimalused erinevates vaadetes ka väga põhjaliku personali aruandlusvajaduse jaoks

Võta meiega ühendust!
Täitke palun alltoodud vorm ning meie müügiesindaja valmistab teile ette personaalse kasutajakonto demoandmebaasi ja võtab teiega ühendust.