Konsolideerimine

Directo konsolideerimine võimaldab Directo äritarkvara kasutaval kontsernil koostada konsolideeritud aruandeid kiiresti ning vältides Excelis tekkida võivaid näpuvigu.

Directo konsolideerimise olulisemad võimalused on järgmised:

  • Konsolideeritud bilansi ja kasumiaruande koostamine reaalajas – tütarfirmades tehtud muudatused kajastuvad kohe ka kontserni aruannetes
  • Erinevate arvestusvaluutadega tütarfirmade konsolideerimine
  • Vähemusosaluse arvestus kontserni aruannetes
  • Grupi aruandeid saab koostada ka juhul, kui tütarfirmad kasutavad emafirmast erinevat kontoplaani. Näiteks välismaal asuvad tütarfirmad
  • Võimalik konsolideerida tütarfirmat, mis ei kasuta Directot. Tütarfirma andmed saab sisestada käsitsi või importida Excelist
  • Keerulisemate struktuuridega ja mitmetasandiliste kontsernide konsolideeritud aruannete koostamine
  • Kontserni eelarve jälgimine kogu kontserni või tütarfirmade eelarvete koondina
  • Ühine kontserni müügi- ja ostureskontro
  • Kontserni põhivara arvestus grupisisese põhivara müügi-ostu korral
  • Kontserni rahavoogude aruande võimalus
Võta meiega ühendust!
Täitke palun alltoodud vorm ning meie müügiesindaja valmistab teile ette personaalse kasutajakonto demoandmebaasi ja võtab teiega ühendust.