Äritarkvara keskkonna Directo kasutamine ühele juriidilisele isikule, kuni 3 üheaegset kasutajat. Täielik tarkvaraline funktsionaalsus (v.a. tootmispakett) koos tasuta tarkvarauuendustega. Sisaldab tasuta kasutajatuge ja varukoopiate plaani. Hind kalendrikuu kohta.

E-arved

0 €

Liides e-arvete operaatoritega Omniva, Fitek, Telema, Envoice jne. e-arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks

Swedbank Gateway

0 €

Automaatne Swedbanki eelmise päeva väljavõte Directosse.

EDI transpordimoodul

320 €

Täisautomaatne liides Telema, EDISofti või MobileJava elektroonilise dokumendivahetusteenusega. NB! tasu iga valitud edastuskanali kohta.

XML liidese baasmootor

320 €

Kahesuunaline täisautomaatne andmevahetusliides reaalajaliseks infovahetuseks väliste infosüsteemidega (veebipood, andmeladu, käsiseade, partnerlahendus jms)

Baasmootor loob Directo külge pöördumispunkti, millele saab lisada vajalikul arvul sisendeid ja väljundeid.

XML liidese sisendiga sisend

320 €

Info liigub välisest infosüsteemist Directosse

XML liidese väljundiga väljund

64 €

Väline infosüsteem pärib infot Directost

Tootmispakettkuutasu

399 €

Sama kui baaspakett pluss tootmismoodul (retseptuur, komplekteerimine, tootmine). Kuni 5 üheaegset kasutajat.

Lisakasutajakuutasu

49 €

Suurendab baas- ja tootmispaketi võimalikku üheaegsete kasutajate arvu ühe võrra.

Palgaarvestusmoodulkuutasu

49 €

Maksuarvestus, palgaarvestus, palgamaksed, palgaaruanded. Kuni 250 isiku palga arvestamine. Palgaarvestusmooduli maksumus sisaldub baas- ja tootmispaketi hinnas, kui arvestatavate isikute arv on väiksem või võrdne ettevõtte litsentseeritud üheaegsete kasutajate arvuga.

Suurema arvu palgaarvestuseks küsi hinnapakkumist.

Masspostitusmoodulkuutasu

32 €

Võimaldab kliendibaasile personaliseeritud e-meilide ja müügidokumentide massilist saatmist. Müügidokumentide ühekaupa meiliga saatmise funktsionaalsus sisaldub baas- ja tootmispaketi hinnas.

Dokumendihaldusmoodul 3 GBkuutasu

64 €

Lisab Directole dokumendihaldusfunktsionaalsuse: Kaustapuu, dokumendipõhised kasutajaõigused, OCR, integratsioon MS Office programmidega, vabateksti otsing, metainfo otsing, skännimine otse brauserisse jms.

Hind kalendrikuu kohta vastavalt dokumentide jaoks kasutatava mahu piirangule.

Dokumendihaldusmoodul 10 GBkuutasu

128 €

Hind kalendrikuu kohta vastavalt dokumentide jaoks kasutatava mahu piirangule.

Dokumendihaldusmoodul 20 GBkuutasu

192 €

Hind kalendrikuu kohta vastavalt dokumentide jaoks kasutatava mahu piirangule.

Juurutusteenusedtund

65 €

Näiteks:

  • Äriprotsesside kaardistamine
  • Koolitus (kliendi juures, Directo koolitusruumis või telekonverentsina)
  • Personaalne konsultatsioon
  • Personaalsete juhendmaterjalide koostamine
  • Andmete import Exceli/Accessi/CSV failist (tüüpiliselt 2h/tabel)

Konsultatsioontund

65 €

Juurutaja või kliendihalduriga kliendi juures, Directo koolitusruumis, telefoni, Skype või meili teel

Väljatrükivormi kohandaminetükk

90 €

Olemasoleva väljatrükimalli XSLT stiililehe kohandamine vastavalt kliendi vajadustele. Loodud vorm on kasutatav nii trükkimiseks, meilimiseks kui ka PDF dokumendi koostamiseks.

Väljatrükivormi loominetükk

180 €

Uue väljatrükimalli XSLT stiililehe loomine kliendi kavandi ja spetsifikatsiooni alusel. Loodud vorm on kasutatav nii trükkimiseks, meilimiseks kui ka PDF dokumendi koostamiseks.

Programmeerimis- ja arendustöödtund

65€

Kirjaliku spetsifikatsiooni alusel.

Firmapõhine spetsiaalaruanne

320 €

HTML, XML või Excel formaadis väljundiga erivajadustega aruande loomine (tellijal eksklusiivne kasutusõigus)

Firmapõhine hooldusprotseduur

220 €

Regulaarselt (näiteks igaöiselt) või juhtumipõhiselt (näiteks mingi konkreetse toimingu sooritamise järel) erialgoritmi alusel andmeid töötleva protseduuri loomine (tellijal eksklusiivne kasutusõigus)

Dokumentide avaja

32€

Võimaldab vajalike õigustega kasutajatel avada kinnitatud, ladu mittemuutvaid (FIFO kulumudeli korral ka ladumuutvaid) dokumente korrigeerimise eesmärgil.

Mass-impordimoodul

320 €

Hooldusmoodul, mis võimaldab suuremahulisi struktuursete tekstiandmete kogumeid programmi importida.

Mass-ekspordimoodul

192 €

Hooldusmoodul, mis võimaldab programmist suures mahus andmeid struktureeritud tekstifailina eksportida.

Directo-to-Directo transpordimoodul

350 €

Võimaldab automaatselt saata dokumente (arved, ostuarved, sissetulekud, liikumised, lähetused, tellimused, ostutellimused jms) kõikide teiste Directo-to-Directo moodulit omavate ettevõtete Directosse. D2D vastuvõtupoole aktiveerimine on tasuta.

Võta meiega ühendust!
Täitke palun alltoodud vorm ning meie müügiesindaja valmistab teile ette personaalse kasutajakonto demoandmebaasi ja võtab teiega ühendust.