EN  |  FI  |  LV  |  LT  |  EE
 
 

Firma: Microlink Eesti


Asukoht:

Tallinn, Eesti

Tegevusala:

IT teenused

Tarkvara enne:

Concorde XAL

 

TULEMUSED
„Directo on vaieldamatult tarkvara, mis on kasvanud ja arenenud vastavalt MicroLinki vajadustele. Kõik meie soovid on alati leidnud kiire ja asjatundliku lahenduse Directo loojate poolt.“ ütles Microlinki juhatuse esimees Enn Saar.

„MicroLinki jaoks on suurim kasu Directo kasutamisel lihtsus, kiirus ja paindlikkus. „sõnas Enn Saar.

„Töö muutus peale Directo kasutuselevõttu efektiivsemaks ja mugavamaks. Kui mõne aruande koostamine võttis enne vähemalt pool päeva, siis peale Directo kasutuselevõttu lühenes see aeg märgatavalt.“ ütles Microlinki pearaamatupidaja Anna Kotovitš.

„Microlinki jaoks on oluline omada detailset ülevaadet tulemustest erinevates lõigetes. Selleks on Directo meile hea lahendus, sest meil on kasutusel 14-tasemeline objektide süsteem, mida paljud teised tarkvarad ei toeta. Tänu sellele saame aruanded kõikides vajalikes vaadetes.“ sõnas Anna Kotovitš.

VÄLJAKUTSED
2003. aastal ühendas Microlink 3 firmat. Kahes neist kasutati Concorde XAL'i ja ühes Directot. Microlink seisis valiku ees, kas valida üks neist või hoopis mõni muu tarkvara. Tarkvara valikul oli oluline, et see toetaks hierharhilist ja mitmetasandilist finantsanalüütiliste objektide süsteemi, et tagada põhjalik ja kvaliteetne info otsustajatele. Kaalukausile jäid Axapta (tänapäeval Microsoft Dynamics AX) ja Directo. Directo plussiks oli ka veebipõhisus, mis võimaldab andmetele ligipääsu erinevatest asukohtadest. Otsustamisel oli oluline asjaolu, et Directo pakkus Microlinkile kogu vajalikku funktsionaalsust, mida muidu pakuvad oluliselt kallimad tarkvarad.

LAHENDUS
Directo on igapäevaseks töövahendiks paljudele Microlinki töötajatele, keskastme- ja tippjuhtidele. Directot kasutavad müügiinimesed müügitöös, laotöötajad laotoimingute teostamiseks, lepinguhaldurid klientidele arvete väljastamiseks, logistika töötajad toodete logistika korraldamisel, personaliosakond koolituskulude jälgimiseks jne. Osakondade ja üksuste juhid omavad tänu Directole pidevat ülevaadet oma vastutusvaldkonna tegevustest ja tulemustest. Nad saavad ise Directost vaadata neile vajalikku aruandlust ja andmeid, ilma et oleks vaja neile aruandeid saata. Nii on juhtidel pidev kontroll osakonna või üksuse tulude-kulude üle ja vajadusel saab veelgi detailsemalt analüüsida, millest need koosnevad või kellega töötajatest kulu on seotud. Paljud juhid ja töötajad ei kujutaks enam ettegi olukorda, kus tarkvara ei oleks veebipõhine, sest Directo võimaldab neil kodukontoris töötada või komandeeringus olles vajalikele andmetele ligi pääseda.

Microlinki jaoks on oluline detailne tulude ja kulude jälgimine. Näiteks jälgitakse tulemusi üksuste, osakondade, teenuste, töötajate jms. lõikes. Selle jaoks on Microlink välja töötanud ja kasutusele võtnud 14-tasemelise analüütiliste objektide süsteemi. Seejuures on kasutusel ka hierharhilised objektid s.t. üks tase on osakond ja mitu osakonda omakorda moodustavad üksuse, mis on kõrgema tasemega objekt. See võimaldab aruandeid vaadata nii osakondade lõikes eraldi kui ka kogu üksuse või terve firma kohta. Esmapilgul võib selline süsteem tunduda küll keerukas andmete sisestamise poolest, aga paljudes kohtades tulevad objektid juba automaatselt, näiteks artiklid on juba seotud objektidega ja artikli valimisel tuleb objekt juba automaatselt. Lisaks on suureks väärtuseks kvaliteetsed andmed analüüsiks ja juhtimisotsusteks.

Directo on ka integreeritud mitmete teiste ettevõttes kasutusel olevate tarkvaralahendustega, et hoida kokku aega ja vältida olukorda, kus samu andmeid peaks topelt või käsitsi sisestama. Näiteks kõige uuem arendus on integratsioon veebipoega. Nimelt kui klient kinnitab e-poes oma tellimuse, siis tekib Directosse arve ja lähetus, ilma et keegi peaks seda infot käsitsi uuesti sisestama.

„Directo plussid on kindlasti kasutajamugavus, loogilisus ja paindlikkus. Directot saab enda järgi seadistada ja salvestada endale vajalikud aruanded. Directos on palju võimalusi, mis teevad töö raamatupidajate jaoks mugavaks ning lihtsustavad tööd: automaatne periodiseerimine, paindlik aruannete kirjeldamine on vaid mõned neist. Directost saab andmed lihtsalt viia ka Excelisse, et vajaduse korral seal andmeid edasi analüüsida. Ma olen töötanud 4 tarkvaraga ja Directo on vaieldamatult nendest parim.“ ütles Anna Kotovitš.

Return

 
 

Kontakt

 Directo OÜ Mõisa 4, 13522 Tallinn, Eesti

Directo

 kasutajatugi Telefon 671 8578 (E-R 09:00 kuni 17:00), Fax 671 8570, e-mail info @ directo .ee