EN  |  FI  |  LV  |  LT  |  EE
 
 

Firma: Rimess OÜ


Asukoht:

Tallinn, Eesti (tütarfirmad Lätis ja Leedus)

Tegevusala:

audit, finantskonsultatsioon, raamatupidamisteenus

Tarkvara enne:

Hansa Financials, omaarendatud ajaarvestuse ja palgaarvestuse programm

 

VÄLJAKUTSED
Directo juurutamise ajaks oli Rimess kasvanud üheks juhtivaks audiitorfirmaks Eestis, mis pakub lisaks auditile ja raamatupidamisele laia valikut finants-, maksu- ja juriidilist nõustamist. Seoses sellega ei rahuldanud olemasolevad tarkvarad Rimessi vajadusi. Rimessil oli kasutusel 3 erinevat programmi: raamatupidamise tarvis Hansa Financials, ajaarvestuseks oma arendatud programm ning oma palgaprogramm.

Ühel hetkel jõuti seisu, kus Hansa Financials ei olnud piisav, et rahuldada  juhtimisinfo vajadust. Seega seisis Rimess olukorra ees, kus tehtud olid investeeringud, kuid siiski ei jõutud olukorda, mis annaks vajalikku juhtimisinfot. Vaja oli leida uus tarkvara, mida oleks lihtne juurutada ja mis vastaks peamistele vajadustele.

Kõige olulisemaks eelduseks tarkvarale oli, et oleks üks terviklik programm, mis hõlmaks ka töötajate tööaja arvestust, sest vastavalt kliendile tehtud tööajale esitatakse klientidele arveid. Teiseks oluliseks eelduseks oli, et tarkvara võimaldaks jälgida tulemusi erinevates vaadetes: osakondade, töötajate, teenuste ja klientide lõikes.

 

TULEMUSED
„Eelnevad tarkvarad ei võimaldanud meil omada piisavalt põhjalikku ja reaalajas ülevaadet.  Praegu näeb  igapäevaselt aruandeid hetkeseisust, mis on ettevõtte juhtimise seisukohalt ääretult oluline. Ka ei ole kontorist ära olemine takistuseks. Directo veebipõhisus võimaldab juhtidel ükskõik kus, näiteks komandeeringus viibides omada operatiivset ülevaadet firma tegevusest. “ ütles Mati Nõmmiste.

„Kui meil ei oleks kasutusel Directot, siis oleksime praeguseks pidanud juurde värbama arveldustega tegelevaid töötajaid.“ ütleb Rimessi juhatuse esimees Mati Nõmmiste. Rimess juurutas Directo 2003. aastal.

„Rimess pakub ka klientidele Directo abil internetipõhist raamatupidamisteenust. Directot kasutavad kliendid on öelnud, et nad ei kujutaks raamatupidamise teenust enam ette ilma, et nad omaksid pidevalt ülevaadet firma seisust.“ sõnas Mati Nõmmiste

 

LAHENDUS
Tarkvara valiku käigus kaaluti erinevaid variante. Directo kasuks rääkisid ressurside arvestuse olemasolu, Directo paindlikkus ja soodne hind võrreldes teiste suurte tarkvaradega, mis oleksid Rimessi vajadustega sobinud.

„Directo on kogu firma infosüsteem, mitte ainult raamatupidamise programm“ ütleb Mati Nõmmiste. “Directos on integreeritud ajaarvestus, finantsarvestus, juhtimisarvestus ja palgaarvestus. See, et kõik andmed on ühes baasis annab olulise eelise võrreldes eelneva olukorraga, sest andmed on adekvaatsed ning võimaldavad omada terviklikku pilti ning analüüsida infot erinevates vaadetes ja lõigetes. Ühest andmebaasist saab kätte kogu vajaliku info.“

Rimessi kõige olulisemaks ressursiks on töötajad. Kõik töötajad sisestavad Directosse klientidele teenuste osutamiseks kulunud aega ning projekti lõpus väljastatakse tehtud tundide alusel klientidele arved. Juhtkonnal on igapäevaselt võimalik teada, millise summa eest on klientidele arveid veel esitamata ning võtta neid prognoosides arvesse. See võimaldab jälgida ka efektiivsust ning töötajate hõivatust. Kasutades mitmetasandilist objektide süsteemi, on hea ülevaade erinevate osakondade, teenuste liikide ja töötajate tulemustest. Kuna töötajate töötasu osa on ka tulemustasu, mis on seotud klientidele tehtud töötundidega, siis integreeritud palgaarvestus võimaldab mugavalt töötundide põhjal palka arvestada.

Directo on tööriistaks ka osakonna juhatajatele, auditijuhtidele ja raamatupidamisteenuse grupijuhtidele. Nad omavad pidevalt ülevaadet oma töötajate koormusest ning seega võimaldab töid paremini planeerida. Nad omavad operatiivset informatsiooni projektide seisust ning saavad jälgida projektide eelarveid.

Peale Directo Rimessis kasutusele võtmist hakati Directo abil pakkuma klientidele internetipõhist raamatupidamise teenust, sest mitmed kliendid olid selle võimaluse vastu huvi tundnud. „Directo võimaldab kliendi ja raamatupidaja vahel tööülesandeid jagada. Näiteks klient koostab arveid ja raamatupidaja sisestab laekumisi. Directo annab kliendile hea võimaluse omada igal hetkel adekvaatset ülevaadet firma seisust.“ ütles Rimessi juhatuse esimees Mati Nõmmiste.

Directo plussiks on ka kohapealne tarkvara arendus, mis võimaldab arendusvajadused operatiivselt ellu viia.

Viimastel aastatel on Rimess laiendanud oma tegevust ka Lätti ja Leetu. Mõlemas riigis on omandatud tütarfirmad, kus on juurutatud Directo finantsarvestuse osa. Sellel aastal plaanitakse ka juurutada ajaarvestus, mis võimaldab operatiivselt ja detailsemalt jälgida tütarettevõtete tegevust ning annab hea võimaluse võrrelda erinevate firmade tegevust.

„Directo hõlbustab raamatupidamise tööd, sest Directo on kompleksne töövahend.“ sõnas Mati Nõmmiste.

 

Return

 
 

Kontakt

 Directo OÜ Mõisa 4, 13522 Tallinn, Eesti

Directo

 kasutajatugi Telefon 671 8578 (E-R 09:00 kuni 17:00), Fax 671 8570, e-mail info @ directo .ee