EN  |  FI  |  LV  |  LT  |  EE
 
 

Firma: Director Meedia OÜ


Asukoht:

Tallinn, Eesti 

Tegevusala:

Meedia

Tarkvara enne:

Enterprise by Hansaworld 6.1

TULEMUSED

„Directo kasutuselevõtu üheks suuremaks kasuks on suurem efektiivsus ehk kokkuhoitud inimeste aeg ja seega ka raha. Eelnevalt kulus palju aega erinevates programmides ja Exceli tabelites samade asjade dubleerimiseks.“  ütles Director Meedia OÜ ärijuht Kristel Treier

„Directo plussiks on kindlasti reaalajas juhtimisülevaade. Praegu tundub see täiesti elementaarne, et igal hetkel on paari klikiga võimalik saada täielik ülevaade tegevustest ja hetkeseisust. Tänu sellele, et  kõik andmed on ühes programmis, saan kiiresti tervikliku ülevaate, millest ma enne puudust tundsin, sest andmed olid killustunult erinevates kohtades.“ lisas Kristel Treier.

 

VÄLJAKUTSED

Director Meedia OÜ annab välja ajakirju Director, Inseneeria ja Psühholoogia Sinule ning pakub firmadele turundus- ja reklaamialaseid teenuseid. Firma oli 2010. aastaga oluliselt kasvanud ning järgnevateks aastateks olid plaanis mitmed uued projektid.

Enne Directo kasutuselevõttu oli kasutusel omaarendatud CRM ja administreerimistarkvara, palju erinevaid Exceli tabeleid ning raamatupidamises kasutati Hansat. Kuna kasutusel olid mitmed erinevad tarkvarad, siis tuli mitmeid asju erinevates kohtades dubleerida, mis tähendas olulist ajakulu. Näiteks tuli CRM programmis koostatud arved käsitsi uuesti sisestada raamatupidamisprogrammi. Teiseks probleemiks oli, et andmed olid erinevates kohtades laiali ning puudus tervikülevaade. CRM programmi puhul oli veel probleemiks, et kuna see oli enda tarbeks programmeerida lastud, siis sõltus see ühest arendajast ning siis kui firma kiire areng tingis vajaduse programmi täiendada, osutus see arendaja tõttu võimatuks.

Director Meedia OÜ-l oli plaanis mitmete uute projektidega alustada ning seetõttu oli väga oluline leida tarkvara, mis toetaks ettevõtte arenguplaane. Ärijuht Kristel Treier uuris erinevaid tarkvaralahendusi. Üks oluline nõudmine tarkvarale oli, et tarkvaras oleksid koos kõik vajalikud funktsioonid alates CRM-st ja tellijate haldusest kuni raamatupidamiseni. Soovitud võimalusi pakkusid ainult Directo ja Microsoft Dynamics NAV. Directo kasuks otsustati seetõttu, et Directo pakkus samu, firma jaoks olulisi, võimalusi tunduvalt soodsamalt.

LAHENDUS

Director Meedia läks üle Directole 2011. aasta alguses.Director Meedias kasutavad Directot oma töös müügijuhid, levijuht, eriprojektide juht, raamatupidaja ning ärijuht.

Müügijuhid kasutavad Directot oma põhitöövahendina kogu müügiprotsessis. Neile meeldib väga võmalus tööd teha ka väljaspool kontorit -- Directo kasutamiseks on vajalik vaid internetiühendus. Kogu müügiprotsess Directos annab ka juhile paari klikiga väga hea ülevaate müügist ja müügijuhtide tegevustest. Reaalajaline ülevaade müügitulemustest võimaldab kiiresti otsuseid teha ning vajadusel  plaanides muudatusi teha.

Levijuhi töös on väga tähtis osa tellijate nimekirjade haldamine. Tegemist on väga olulise infoga ja selle pidev adekvaatsus on äri seisukohast elulise tähtsusega. Varasemal Exceli tabelite kasutamisel oli kogu aeg hirm, et näpuvea tõttu ei pruugi andmed olla korrektsed.

Aastase Directo kasutamise jooksul on tekkinud ka mitmeid uusi mõtteid tarkvara laiema kasutamise osas. Nimelt juurutatakse projektijuhtimist ja –arvestust Directos, et saada veelgi täpsem ülevaade müügiprojektide kulgemisest ja kasumlikkusest.  Käsil on ka Directori uue veebilehe tellimiskeskkonna liidestamine Directoga, et täielikult automatiseerida e-müügi kanal ja selle abil märkimisväärselt müüginumbreid tõsta.

„Directo puhul meeldib mulle kindlustunne, et tarkvara areneb pidevalt, oma soovidega saab Directo poole pöörduda ning neile leitakse lahendus. Meie jaoks on see väga oluline, sest meie firma kasvab kogu aeg ning nii ka meie soovid ja vajadused“ ütles Kristel Treier.

 

Return

 
 

Kontakt

 Directo OÜ Mõisa 4, 13522 Tallinn, Eesti

Directo

 kasutajatugi Telefon 671 8578 (E-R 09:00 kuni 17:00), Fax 671 8570, e-mail info @ directo .ee