DIRECTO BĀZES KOMLEKTS jeb PAMATA PAKETE.
License 1 juridiskai personai līdz 3 vienlaicīgiem lietotājiem. Pilna programmatūras funkcionalitāte (izņemot ražošanas un algu moduli) ar brīvi pieejamiem programmatūras jauninājumiem. Bezmaksas lietotāja atbalsts un datu rezerves kopēšana.
Cena norādīta par vienu kalendāro mēnesi.

Dokumentu pārvaldības modulis 20 GB

Hind kalendrikuu kohta vastavalt dokumentide jaoks kasutatava mahu piirangule.

EN//Price per calendar month according to the size limit used for documents.

Dokumentu pārvaldības modulis 10 GB

Hind kalendrikuu kohta vastavalt dokumentide jaoks kasutatava mahu piirangule.

EN//Price per calendar month according to the size limit used for documents.

Cena par vienu kalendāro mēnesi, atbilstoši dokumentu lieluma ierobežojumiem. (.. kas nepārsniedz 10 GB apjomu. ???)

Dokumentu pārvaldības modulis 3 GB

Lisab Directole dokumendihaldusfunktsionaalsuse: Kaustapuu, dokumendipõhised kasutajaõigused, OCR, integratsioon MS Office programmidega, vabateksti otsing, metainfo otsing, skännimine otse brauserisse jms.

Hind kalendrikuu kohta vastavalt dokumentide jaoks kasutatava mahu piirangule.

EN// Adds document management functionality to Directo: Folder Tree, document-based user rights, OCR, integration with MS Office programs, free text search, meta-data search, scanning directly to the browser, and more.
Price per calendar month according to the size limit used for documents.

Modulis e-pastu sūtīšanai vairumā(mēneša maksa)

45 €

Võimaldab kliendibaasile personaliseeritud e-meilide ja müügidokumentide massilist saatmist. Müügidokumentide ühekaupa meiliga saatmise funktsionaalsus sisaldub baas- ja tootmispaketi hinnas.

EN// Allows mass sending of personalized e-mail and sales documents to the customer base. The mail-to-mail functionality of sales documents is included in the price of the base and production package.

Personalizētu e-pastu un pārdošanas dokumentu masveida izsūtīšanu klientiem. Pārdošanas dokumentu e-pasta funkcionalitāte ir iekļauta bāzes un ražošanas paketes cenā.

Algu uzskaites modulis vai moduulis algu aprēķināšanai(mēneša maksa)

45 €

Maksuarvestus, palgaarvestus, palgamaksed, palgaaruanded. Kuni 250 isiku palga arvestamine. Palgaarvestusmooduli maksumus sisaldub baas- ja tootmispaketi hinnas, kui arvestatavate isikute arv on väiksem või võrdne ettevõtte litsentseeritud üheaegsete kasutajate arvuga.

Suurema arvu palgaarvestuseks küsi hinnapakkumist.

EN// Tax accounting, payroll, payroll payments, payroll reports. Calculation of the salary of up to 250 persons. The cost of the payroll module is included in the price of the base and production package if the number of persons to be counted is less than or equal to the number of simultaneous users licensed by the company.
For more payroll, ask for a quote.

Papildus vienlaicīgais lietotājs(mēneša maksa)

49 €

Papildus katra nākamā vienlaicīgā lietotāja pieslēgšana. Cena norādīta par vienu kalendāro mēnesi

Directo ražošanas uzņēmumiem(mēneša maksa)

399 €

Directo ražošanas uzņēmumiem ir Directo pamata pakete plus ražošanas modulis. Licence juridiskai personai līdz 5 vienlaicīgajiem lietotājiem. Cena norādīta par vienu kalendāro mēnesi.

XML datu izvades kanāls no Directo(vienreizējs maksājums)

130 €

Maksa par 1 kanāla izveidošanu

Svarīgi: Nepieciešams XML dzinējs

XML datu ievades kanāls uz DIRECTO(vienreizējs maksājums)

330 €

Informācijas iesūtīšana Directo no ārējas sistēmas izmantojot XML saskarni

Svarīgi: Nepieciešams XML dzinējs

XML saskarnes dzinējs(vienreizējs maksājums)

330 €

Apbusējs XML dzinējs, lai apmainītos datiem ar ārējām informācijas sistēmām (Interneta veikali, datu noliktavas u.c.)

XML dzinējs izveido pieejas punktu Directo, kurā iespējams izveidot nepieciešamās ievades/izvades XML saskarnes

EDI dokumentu transporta modulis(vienreizēja maksa)

320 €

Pilnībā automatizēts dokumentu aprites pakalpojums ar Telema vai EDIsoft.

 

Svarīgi: Maksa par katru izvēlēto transporta kanālu!

Firmapõhine hooldusprotseduur_Company-specific maintenance procedure

Regulaarselt (näiteks igaöiselt) või juhtumipõhiselt (näiteks mingi konkreetse toimingu sooritamise järel) erialgoritmi alusel andmeid töötleva protseduuri loomine (tellijal eksklusiivne kasutusõigus)

//Creation of a procedure that processes data on a regular basis (for example, on a case-by-case basis (for example, after performing a specific action) (exclusive right of use for the subscriber)

Firmapõhine spetsiaalaruanne_Company-specific report

HTML, XML või Excel formaadis väljundiga erivajadustega aruande loomine (tellijal eksklusiivne kasutusõigus)

Programmeerimis- ja arendustööd_Programming and development work

Kirjaliku spetsifikatsiooni alusel.

EN//Based on written specification.

Väljatrükivormi loomine_Create a printout form

Uue väljatrükimalli XSLT stiililehe loomine kliendi kavandi ja spetsifikatsiooni alusel. Loodud vorm on kasutatav nii trükkimiseks, meilimiseks kui ka PDF dokumendi koostamiseks.

EN//Create a new XSLT style sheet for the printout template based on the customer design and specification. The form you created is available for printing, e-mail, and PDF document creation.

Väljatrükivormi kohandamine_Customize your printout form

Olemasoleva väljatrükimalli XSLT stiililehe kohandamine vastavalt kliendi vajadustele. Loodud vorm on kasutatav nii trükkimiseks, meilimiseks kui ka PDF dokumendi koostamiseks.
EN//Customize the XSLT style sheet of an existing printout template to meet customer needs. The form you create is available for printing, e-mail, and PDF document creation.

Konsultācijas un apmācība(stundas maksa)

65 €

EN//With a client or client manager, Directo training room, phone, Skype, or email

Konsultācijas, apmācības  klientiem vai klientu menedžeriem organizējām Directo biroja telpās vai ierodoties pie klienta birojā vai arī telefoniski, skypā vai ar epasta strapniecību.

 

Sistēmas ieviešanas darbi(stundas maksa)

65 €

Piemēram:

  • Biznesa procesu analīze
  • Personāla apmācība (Pie klienta vai  Directo birojā)
  • Datu imports no  Excel/CSV failiem (2h par tabulu)

Datu vairumeksporta modulis(vienreizējs maksājums)

320 €

Paredzēts, lai no sistēmas eksportētu liela apjoma strukturētus datus teksta failā (.txt).

 

Datu vairumimporta modulis(vienreizējs maksājums)

410 €

Paredzēts, lai sistēmā importētu strukturētus liela izmēra datus.

“Directo-to-Directo” transporta modulis(vienreizējs maksājums)

350 €

Automātiska dokumentu sūtīšana (pārdošanas rēķini, iepirkuma rēķini, saņemtās preces, maksājumi, piegādes, pasūtījumi u.c.) no Directo uz cita uzņēmuma Directo datubāzi, kurai ir pieslēgts “Directo-to-Directo” modulis. Aktivizācija”Directo-to-Directo” saņēmēja pusē ir bezmaksas.

Sazinies ar mums!
Lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu. Mūsu tirdzniecības pārstāvis sagatavos demo datu bāzi un sazināsies ar Jums.