Äritarkvara keskkonna Directo kasutamine ühele juriidilisele isikule, kuni 3 üheaegset kasutajat. Täielik tarkvaraline funktsionaalsus (v.a. tootmispakett) koos tasuta tarkvarauuendustega. Sisaldab tasuta kasutajatuge ja varukoopiate plaani. Hind kalendrikuu kohta.

Dokumendihaldusmoodul 20 GB

Hind kalendrikuu kohta vastavalt dokumentide jaoks kasutatava mahu piirangule.

Dokumendihaldusmoodul 10 GB

Hind kalendrikuu kohta vastavalt dokumentide jaoks kasutatava mahu piirangule.

Dokumendihaldusmoodul 3 GB

Lisab Directole dokumendihaldusfunktsionaalsuse: Kaustapuu, dokumendipõhised kasutajaõigused, OCR, integratsioon MS Office programmidega, vabateksti otsing, metainfo otsing, skännimine otse brauserisse jms.

Hind kalendrikuu kohta vastavalt dokumentide jaoks kasutatava mahu piirangule.

Masspostitusmoodul

Võimaldab kliendibaasile personaliseeritud e-meilide ja müügidokumentide massilist saatmist. Müügidokumentide ühekaupa meiliga saatmise funktsionaalsus sisaldub baas- ja tootmispaketi hinnas.

Palgaarvestusmoodul

Maksuarvestus, palgaarvestus, palgamaksed, palgaaruanded. Kuni 250 isiku palga arvestamine. Palgaarvestusmooduli maksumus sisaldub baas- ja tootmispaketi hinnas, kui arvestatavate isikute arv on väiksem või võrdne ettevõtte litsentseeritud üheaegsete kasutajate arvuga.

Suurema arvu palgaarvestuseks küsi hinnapakkumist.

Lisakasutaja

Suurendab baas- ja tootmispaketi võimalikku üheaegsete kasutajate arvu ühe võrra.

Tootmispakett

Sama kui baaspakett pluss tootmismoodul (retseptuur, komplekteerimine, tootmine). Kuni 5 üheaegset kasutajat.

XML liidese väljund

Väline infosüsteem pärib infot Directost

XML liidese sisend

Info liigub välisest infosüsteemist Directosse

EDI transpordimoodul

Täisautomaatne liides Telema, EDISofti või MobileJava elektroonilise dokumendivahetusteenusega. NB! tasu iga valitud edastuskanali kohta.

Swedbank Gateway

Automaatne Swedbanki eelmise päeva väljavõte Directosse.

XML liidese baasmootor

Kahesuunaline täisautomaatne andmevahetusliides reaalajaliseks infovahetuseks väliste infosüsteemidega (veebipood, andmeladu, käsiseade, partnerlahendus jms)

Baasmootor loob Directo külge pöördumispunkti, millele saab lisada vajalikul arvul sisendeid ja väljundeid.

E-arved

Liides e-arvete operaatoritega Omniva, Fitek, Telema, Envoice jne. e-arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks

Firmapõhine hooldusprotseduur

Regulaarselt (näiteks igaöiselt) või juhtumipõhiselt (näiteks mingi konkreetse toimingu sooritamise järel) erialgoritmi alusel andmeid töötleva protseduuri loomine (tellijal eksklusiivne kasutusõigus)

Firmapõhine spetsiaalaruanne

HTML, XML või Excel formaadis väljundiga erivajadustega aruande loomine (tellijal eksklusiivne kasutusõigus)

Programmeerimis- ja arendustööd

Kirjaliku spetsifikatsiooni alusel.

Väljatrükivormi loomine

Uue väljatrükimalli XSLT stiililehe loomine kliendi kavandi ja spetsifikatsiooni alusel. Loodud vorm on kasutatav nii trükkimiseks, meilimiseks kui ka PDF dokumendi koostamiseks.

Väljatrükivormi kohandamine

Olemasoleva väljatrükimalli XSLT stiililehe kohandamine vastavalt kliendi vajadustele. Loodud vorm on kasutatav nii trükkimiseks, meilimiseks kui ka PDF dokumendi koostamiseks.

Konsultatsioon

Juurutaja või kliendihalduriga kliendi juures, Directo koolitusruumis, telefoni, Skype või meili teel

Juurutusteenused

Näiteks:

  • Äriprotsesside kaardistamine
  • Koolitus (kliendi juures, Directo koolitusruumis või telekonverentsina)
  • Personaalne konsultatsioon
  • Personaalsete juhendmaterjalide koostamine
  • Andmete import Exceli/Accessi/CSV failist (tüüpiliselt 2h/tabel)

Directo-to-Directo transpordimoodul

Võimaldab automaatselt saata dokumente (arved, ostuarved, sissetulekud, liikumised, lähetused, tellimused, ostutellimused jms) kõikide teiste Directo-to-Directo moodulit omavate ettevõtete Directosse. D2D vastuvõtupoole aktiveerimine on tasuta.

Mass-ekspordimoodul

Hooldusmoodul, mis võimaldab programmist suures mahus andmeid struktureeritud tekstifailina eksportida.

Mass-impordimoodul

Hooldusmoodul, mis võimaldab suuremahulisi struktuursete tekstiandmete kogumeid programmi importida.

Dokumentide avaja

Võimaldab vajalike õigustega kasutajatel avada kinnitatud, ladu mittemuutvaid (FIFO kulumudeli korral ka ladumuutvaid) dokumente korrigeerimise eesmärgil.

Contact us!
Täitke palun alltoodud vorm ning meie müügiesindaja valmistab teile ette personaalse kasutajakonto demoandmebaasi ja võtab teiega ühendust.