EN  |  FI  |  LV  |  LT  |  EE
 
 

Directo on hea raamatupidamisprogramm


Raamatupidaja vabaneb rutiinsest andmesisestamisest

Kuna Directo on internetipõhine raamatupidamistarkvara ning sobilik töövahend paljudele funktsioonidele firmas, siis enamasti kasutavad seda peale raamatupidaja müügi-, laoinimesed jne. Seega hoiab raamatupidaja aega kokku rutiinse andmesisestamise arvelt, sest puudub vajadus dubleerivalt teiste töötajate koostatud dokumente programmi sisestada, mis on tavaline mitmete erinevate programmide kasutamise korral. Raamatupidaja rolliks jääb pearaamatupidaja funktsioon ja andmete kontroll. Directo võimaldab ka automaatselt koostada suurt hulka regulaarseid arveid (näiteks rendi või perioodilise teenuse arveid).


Sobilik nii väikefirma kui ka kontserni raamatupidamiseks

Directot kasutaval väikefirmal on võimalus kasutada kõiki baaspaketi mooduleid, mis tavaliselt sisalduvad suurematele firmadele mõeldud raamatupidamisprogrammides. Directo võimaldab firma kasvades järjest uut funktsionaalsust kasutusele võtta, mistõttu on eriti sobilik kasvavale ettevõttele. Directo sobib ka kontsernidele, sest võimaldab koostada konsolideeritud aruandeid.


Sobilik raamatupidamisbüroole

Raamatupidamisfirmade kliendid soovivad järjest enam omada paremat ülevaadet firma majandustegevusest ning on valmis osa asju ise tegema, et vähendada raamatupidaja dubleerivat tööd (näiteks arvete sisestamine). Internetipõhine raamatupidamisprogramm võimaldab mugavalt jagada tööd firma ja raamatupidaja vahel ning annab kliendile võimaluse pidevalt kursis olla oma firma seisuga. Klient saab algdokumendid Directosse skaneerida mille järgi on bürool võimalik dokumendid süsteemi sisestada.


Kogu vajalik funktsionaalsus baaspaketis.

Directo kasutusele võttes ei pea piirduma ainult hädavajaliku funktsionaalsusega, vaid saab kohe kasutada kõiki Directo laialdasi võimalusi nii raamatupidamises kui kogu firma äritegevuses.

Olulisemad moodulid, mis sisalduvad baaspaketis:

 • Finantsarvestus (sh ka kontserni aruanded)
 • Kassa
 • Kulutused (Aruandvate isikute ja autokasutajate arvestus)
 • Põhi- ja väikevara arvestus
 • Personaliarvestus (sh piiratud kasutajatega/võimalustega palk)
 • Müük (sh. Pakkumised, Tellimused, Arved, Ressursid, Hinnakujundus, Kassamüük jne.)
 • Ost (sh. Hinnaküsimised, Ostutellimused, Ostuarved, Ostuprognoosid, Ostuarvete menetlemine jne.)
 • Ladu ja laojuhtimine
 • Hooldus- ja rendilepingud
 • Projektiarvestus
 • Kliendihaldus ja teenindus (CRM)

Baaspaketti ei kuulu ning lisatasu eest on võimalik soetada dokumendihalduse, palgaarvestuse ja tootmise moodulid.

Dokumendihaldus

Kõikide Directo dokumentide külge saab lisada manuseid, näiteks alusdokumendi PDFe vms. Kui kasutusele on võetud Dokumendihalduse moodul, lisandub hulk lisavõimalusi, näiteks otse Directo keskkonnas dokumentide skaneerimine, tekstituvastus, dokumentide otsimine sisu järgi ja integratsioon MS Office programmidega.


Suurepärased aruandluse ja analüütika võimalused

Directos on laialdane valik erinevaid aruandeid, mistõttu on paljud ettevõtted Directo kasutuselevõtuga loobunud enne kasutatud arvukatest aruannetest Excelis.

Alljärgnevalt on toodud mõned raamatupidajale olulisemad võimalused:

 • Võrdlused erinevate eelarvetega
 • Hierarhilised multidimensionaalsed objektid
 • Objektide tulemuste esitlus pöördtabelina
 • Piiramatu hulk isekirjeldatavaid ja erinevates keeltes raamatupidamise aruandeid
 • Aruannete graafiline esitlus
 • Intrastati aruanne
 • Aruannete tükeldamine mitmete perioodide võrdlemiseks ja trendide hindamiseks

 

Aruannete tükeldatuna kuudeks Graafilised finantsaruanded
Edasiklikitavad (drilldown)
graafikud
Directos on võimalik
klikkida aruannetest algandmeteni välja

 


Objekti tasemed

Analüütika jaoks on Directos objektidel tasemed. Tasemed on kasulikud eristamaks riigi/osakonna/müüja/toote kaupa tulusid ning kajastamaks osakonna/auto jne kulusid. Kindla taseme objekti saab panna kohustuslikuks nii dokumentide kaupa kui ka kontode kaupa. Hiljem on võimalik vaadata aruandeid just konkreetse taseme järgi – näiteks kasumiaruannet osakondade või toodete lõikes. Kasutusel võib olla sõltuvalt objektikoodide pikkusest kuni 50 taset.


Palju mugavusfunktsioone ja raamatupidamise tööd hõlbustavaid vahendeid

Directo arendamisel on arvestatud, et töötamine Directoga oleks kasutajale mugav ja lihtne, seetõttu on tähelepanu pööratud mugavusfunktsioonidele. Kliendid iseloomustavad Directot kui lihtsat, loogilist ja kasutajasõbralikku tarkvara.

Näiteid raamatupidaja tööd hõlbustavatest vahenditest:

 • Automaatne kulude ja tulude periodiseerimine
 • Aruannete Excelisse salvestamine
 • Elektrooniline aastaaruanne XBRL vormis
 • Maksekorralduste saatmine Directost panka

Hooldusvaba

Directo kasutaja ei pea muretsema oma serveri ega varukoopiate tegemise pärast. Samuti ei teki olukorda, kus peab versioone uuendama, muretsema versiooniuuendustega kaasnevate probleemide pärast ega ostma uusi versioone. Uuendused tehakse programmis jooksvalt ilma, et see firma igapäevatööd häiriks. Directo baaspakett sisaldab juba serveriteenust, versiooniuuendusi ning varukoopiaid.


Asjatundlik ja vahetu kasutajatugi

Programmi kasutamise käigus tekkib ikka küsimusi ja probleeme, mis vajavad kiiret lahendust. Directo klienditugi nii telefoni kui ka e-maili teel sisaldub juba paketi hinna sees, mistõttu ei pea muretsema tekkida võivate lisakulude pärast. Kuna Directo on internetipõhine raamatupidamise programm, siis näevad klienditoe konsultandid sama ekraanipilti ning see võimaldab probleemide olemusest kiiresti aru saada ja lahenduse leida.

Directo on Eestis ainus täielikult internetipõhine äritarkvara, milles on ühendatud finantsarvestus, ettevõtte ressursside planeerimine, tarneahela ning kliendisuhete juhtimine ja dokumendihaldus.


 
 

Kontakt

 Directo OÜ Mõisa 4, 13522 Tallinn, Eesti

Directo

 kasutajatugi Telefon 671 8578 (E-R 09:00 kuni 17:00), Fax 671 8570, e-mail info @ directo .ee