EN  |  FI  |  LV  |  LT  |  EE
 
 

Milleks konsolideerida Excelis kui tulemust on võimalik vaadata reaalajas

Kontserni kasumiaruanne

Directo kontserni moodul võimaldab koostada konsolideeritud aruandeid kiiresti ning vältides Excelis tekkida võivaid näpuvigu.


Directo konsolideerimismooduli võimalused on järgmised

  • Konsolideeritud bilansi ja kasumiaruande koostamine reaalajas – tütarfirmades tehtud muudatused kajastuvad kohe ka kontserni aruannetes
  • Erinevate arvestusvaluutadega tütarfirmadega kontserni aruannete konsolideerimine
  • Korrektne aruandlust ka tütarfirmade osaluste muutuste korral – programm arvestab konsolideerimisel konkreetse ajahetke osalusega
  • Grupi aruandeid saab koostada ka juhul kui tütarfirmad kasutavad emafirmast erinevat kontoplaani (näiteks välismaal asuvad tütarfirmad)
  • Võimalik konsolideerida tütarfirmasid, mis ei kasuta Directot. Sel juhul imporditakse tütarfirma andmete Excelist
  • Võimalik koostada konsolideeritud aruandeid ka keerulisemate ja mitmetasandiliste kontsernide puhul
  • Kontserni eelarve kogu kontserni või tütarfirmade eelarvete koondina
  • Ühine kontserni müügireskontro
  • Ühised müügiartiklid kogu kontsernis
  • Kontserni põhivara arvestus grupisisese põhivara müügi-ostu korral
 
 

Kontakt

 Directo OÜ Mõisa 4, 13522 Tallinn, Eesti

Directo

 kasutajatugi Telefon 671 8578 (E-R 09:00 kuni 17:00), Fax 671 8570, e-mail info @ directo .ee