EN  |  FI  |  LV  |  LT  |  EE
 
 

Directo kliendihaldus – palju enamat kui lihtsalt CRM tarkvara


Kas sa oled mõelnud, kuidas

 • tõhusamalt korraldada müüki, turundust ja klienditeenindust?
 • suurendada klientide rahulolu ja müüki?
 • hoida olemasolevaid kliente ja uusi juurde võita?
 • lihtsustada ja automatiseerida müügitegevusi ja –juhtimist?
 • paremini tundma õppida klientide vajadusi ja seega pakkuda neile sobivaimaid lahendusi?
 • saada hea ülevaate iga kliendiga tehtud toimingutest ning tervikpilt kogu kliendibaasist?
 • teada, millised kliendid on kasumlikud ja millised mitte?

Üheks eelduseks eelpool toodu saavutamisel on hea kliendihaldustarkvara olemasolu. Tänapäeval ei ole enam võimalik toetuda ainult inimeste peas olevale informatsioonile või erinevates arvutites laiali olevatele infokildudele. Internetipõhine tarkvara Directo on loodud firma müügiprotsessi, klienditeeninduse ja turunduse tõhustamiseks. Directo CRM lahendus on sobilik nii suurtele kui ka väikestele firmadele, kellele seni on paljud CRM võimalused olnud kättesaamatud.

Directo võimalused kliendisuhete ja müügi haldamiseks on oluliselt laiemad kui tavalisel kliendihaldusprogrammil. Directo hõlmab peale CRM funktsionaalsuse ka majandustarkvara võimalusi, mistõttu on kogu kliente puudutav info ühes andmebaasis koos - alates esmakontaktist kuni tasumisharjumuste ja kliendi kasumlikkuseni.


Miks on Directo enam kui lihtsalt kliendihaldustarkvara?

 • Täielik ülevaade klientidest

Kui eraldi kliendihaldustarkvara hõlmab enamasti kitsalt müügi ja klientidega seotud infot, siis Directos integreeritud CRM-i ja majandustarkvara võimalused annavad kliendisuhetest oluliselt laiema ja terviklikuma pildi. Eraldi CRM tarkvara puhul ei oma sageli müügiinimesed kogu oma tööks olulist infot, sest osa infost on hoopis majandustarkvaras. Ühe andmebaasi korral ei saa tekkida probleemi, et tehakse suuri allahindlusi niigi madala kasumlikkusega kliendile või sellele, kelle arvete tasumise distsipliin jätab soovida. Eraldiseisva CRM tarkvaraga võib tekkida ka probleem võrreldavusega majandustarkvara andmetega ning sageli tuleb teha topelt tööd, et mõlemasse programmi samu andmeid sisestada (kliendiinfo, arved jne).

 • Ligipääs erinevatest kohtadest

Kliendihaldustarkvara on oluliseks töövahendiks eelkõige palju ringi liikuvatele müügiinimestele ning arvutisse installeeritud tarkvara puhul ei näe nad olulist infot kontorist väljas olles kui neil seda vaja on. Directo kui internetipõhise tarkvara kasutamise ainsaks eelduseks on internetiühenduse olemasolu, mistõttu müügiinimesed ja juhid näevad olulist infot just neile vajalikul ajahetkel ja kohas - kodukontoris, komandeeringus, kliendi juures jne. Directo tarkvara kasutatakse nagu internetipankagi turvalise krüpteeritud sideühenduse kaudu.

 • Reaalajas andmed

Internetipõhise tarkvara eeliseks on reaalajas andmed olenemata erinevates asukohtades paiknevatest allüksustest. See annab juhtidele suurepärase võimaluse omada reaalajas ülevaadet terves firmas toimuvast.

 • Tõhustab kliendisuhete haldamist

  Directos on kogu kliente ja kliendisuhtlust puudutav informatsioon kättesaadav kõigile, kellel seda tööks vaja on. Eriti vajalik on tervik ülevaade kliendi ajaloost kui suheldakse ühest firmast mitmete inimestega või mitmed inimesed suhtlevad ühe kliendiga. Igal ajahetkel on võimalik kiiresti saada ülevaade kes ja millal on kliendiga suhelnud, mis on kokkulepitud, mida klient on ostnud, millal peaks kliendiga uuesti ühendust võtma, mis eripakkumistest on huvitatud jne. Directos on vajalik info kiiresti ja lihtsalt leitav ning vajalikud tegevused kiiresti ja automaatselt teostatavad. Allpool on toodud mõned näited kliendisuhete juhtimist hõlbustavates vahenditest Directos:

  • Klientide segmenteerimine (kliendi andmed, kontaktide andmed) erinevate sihtgruppide lõikes
  • Kontaktide ja kliendiga seotud tegevuste registreerimine ja vastavad aruanded
  • Kliendiga seotud tegevuste ajahaldus
  • Automaatne perioodiliste arvete saatmine
Sündmus ja kliendikaart Kalendrivaade
 • Suurepärased müügijuhtimist hõlbustavad vahendid

  Edukas müük eeldab abivahendite olemasolu, mis hõlbustavad tööd kogu müügiprotsessi vältel, müügiprognooside koostamisel ning tegelike tulemuste analüüsil. Reaalajas müügiinfo võimaldab juhtidel saada kiiresti ülevaate hetkeolukorrast, muuta prognoose ning langetada kiiresti otsuseid. Directo müügijuhtimise tööriistade hulka kuuluvad:

  • müügieelarvete koostamine toodete, klientide, müüjate jne. lõikes
  • müügieelarvete võrdlus tegelike andmetega
  • pakkumise realiseerimise tõenäosus, pakkumise teinud konkurendid ning info nende pakkumiste kohta
  • kliendiga seotud kulude-tulude analüüs
 • Efektiivne klienditeenindus

Directo CRM sobib ka hästi firmadele, kellel on hästi suur kliendibaasi ning oluline osa kliendisuhtlusest toimub telefoni või maili teel. Teenindajal on hetkega võimalik saada ülevaade kliendi ajaloost ja kiiresti vastata kliendi küsimusele. Ka on võimalik Directo siduda telefonijaamaga (eeldab toetavat telefonijaama) ja saadud info põhjal optimeerida teenindajate koormust.

 • Lai aruannete ja graafikute valik

Directos sisaldub lai valik klientide, kliendikontaktide ja müügiaruandeid nii juhtidele kui ka müügiinimestele. Kõige olulisemad andmed on alati võimalik kuvada endale graafikutena näidikute lehel. Vaadata saab nii üldülevaadet kui ka mõne hiire kliki abil jõuda konkreetse tehingu detailsete andmeteni. Paljusid aruandeid on võimalik esitada ka graafiku kujul.

Graafilised finantsaruanded Näidikud reaalajas
Edasiklikitavad (drilldown)
graafikud
 • Läbipaistev ja soodne hind

Directo kasutusele võttes ei pea tasuma kõrget tarkvara omandamise hinda ning hiljem maksma ootamatuid ja ebamääraseid hooldus/arendus/jms tasusid. Directo toimib renditootena. Te tasute igakuist konkreetset renditasu ja saate vastu kokkulepitud teenused (äritarkvara+ server+teenindus). Te võite sellega arvestada nagu autoliisingu tasuga ega pea mõtlema ootamatute hinnapoliitikate muutumiste peale. Sellise hinnamudeli korral säästab Teie firma juba esimesel kasutusaastal raha võrreldes väljaostetud tarkvaraga.


 
 

Kontakt

 Directo OÜ Mõisa 4, 13522 Tallinn, Eesti

Directo

 kasutajatugi Telefon 671 8578 (E-R 09:00 kuni 17:00), Fax 671 8570, e-mail info @ directo .ee