EN  |  FI  |  LV  |  LT  |  EE
 
 
 

Directo on väga laia funktsionaalsusega majandustarkvara, mis sobib muuhulgas:

> Jaemüügiettevõttele kassade, ladude, müügitulemuste haldamiseks
> Hulgimüügiettevõttele tellimuste ja ostude (s.h. automatiseeritud) juhtimiseks
> Tootmisfirmale komplekteerimise, retseptuuride ja ajaplaanide korraldamiseks
> Teenuseid osutavale ettevõttele inimressursside haldamiseks, lepingute juhtimiseks ja automaatseks arvelduseks klientidega
> Projektijuhtimisfirmale projektide ning allhangete planeerimiseks ja jälgimiseks
> Kontsernile konsolideerimise ja kontserni liikmete infovahetuse automatiseerimiseks
> Raamatupidajale - nii väikefirma kui ka kontserni raamatupidamisprogrammiks
> Müügijuhile, kliendihaldurile, turundajale kliendihaldustarkvaraks
> Juhile - reaalajas ülevaade firma hetkeseisust
Loe lähemalt, kuidas erinevad ettevõtted on võitnud Directo kasutusele võtmisest, millised on Directo eelised, miks firmad loobuvad teistest raamatupidamisprogrammidest Directo kasuks ning millised on Directo liidestamise võimalused

 

Lühiülevaade Directo tähtsamatest võimalustestFinants

Raamatupidamiskanded
Kassaarvestus
Aruandvate isikute ja autokasutajate arvestus
Põhi-, väike- ja immateriaalse vara arvestus
Hierarhilised multidimensionaalsed tulu-kulu objektid (analüütika)
Hierarhiline kontoplaan
Kulude ja tulude periodiseerimine
Raamatupidamisaruandlus
Finantsaruandlus ja finantsanalüüs
Kontserniarvestus
Eelarvestamine


Müük

Pakkumised
Arved
Tellimused
Poearved (kassa-arved)
Ressursside jaotus
Laekumised
laekumisennustus
Hinnakirjad
Müügimeeste arvestus ja aruandlus
Kliendikeskne müügistatistika
Artiklikeskne müügistatistika
Müügireskontro
Ettemaksude arvestus
Mass-arvete automaatne genereerimine
Graafikud
Dokumentide vahetu mailimine


Personalijuhtimine

Töötajate ja tööaegade arvestus
Palgaarvestus
Maksuarvestus


Projektijuhtimine

Hierarhilised projektid
Projektide finantsseisu jälgimine
Projekti ajaplaanide jälgimine
Projektipõhine laoarvestus


Ladu

FIFO ja kaalutud keskmine mudel
Hierarhilised laod
Kaubasissetulekud
Kaubalähetused
Kaubatagastused
Ladudevahelised liikumised
Järelliikumiste jälgimise süsteem
Mahakandmised
Inventuurid
Omahinnamuutused
Laoseisu jälgimine ja juhtimine
Artikliajaloo aruandlus
Seerianumbrite jälgimise süsteem
Kaupade vananemise jälgimine


Tootmine

Tootmistellimused
Tingimustega seotud retseptid
Tootmisvarude jälgimine
Tootmisgraafiku jälgimine
Costing ja Reverse Costing


Ajahaldus

Klientidele tehtud töö aja ja tööde tabelid
Arvete koostamine tehtud tundide ja tööde alusel
Meeldetuletused ja teavitused e-maili ja SMS teel
Aruanded töötajate, tööliikide, klientide, projektide, tegevuste, töö aegade lõikes
Efektiivsuse aruanded tehtud ja arvetele läinud töötajate tundide kohta
Individuaalsed ning jagatud kalendrid, inimeste ja tööde graafikud
Tööde lisamine töötajate graafikutesse
Tegevuste planeerimine ja registreerimine


Dokumendihaldus

MS Office integratsioon
PDF dokumentide OCR (tekstitundmine)
Sisu indekseerimine/otsing (PDF/DOC/MSG)
Skaneerimismoodul

Ost

Ostupakkumised
Ostutellimused
Ostuarved
Ostuarvete menetlus
Ostusoovitus
Tasumised
Tasumisennustus
Hankijakeskne ostuarvestus
Ostureskontro


Kliendisuhte juhtimine (CRM)

Klientide andmebaas
Kontaktisikute andmebaas
Klientide klassifitseerimine (sihtgrupid jms.)
Kohtumiste ja sündmuste andmebaas + kalender
Meeldetuletused
Ajahaldus
Kirjade andmebaas
Kirjade masstrükkimine ja mailimine sihtgruppidele (näiteks müügitulemuste alusel)
Klienditoimingute aruandlus
Lepingud
Masspostitus
Arvete mass-e-mailimine
Kliendikirjade mass-e-mailimine
Saldokinnituste mass-e-mailimine


Muud võimalused

Aruannete Excelisse salvestamine
Diferentseeritud kasutajaõigused
Automaatne informeerimise süsteem
(päästikud)
Failide sidumine dokumentidega
Täielik kasutuslogi
Ajaplaneerimine
XML-liidese abil lihtsalt seotav teiste programmidega
 
 

Kontakt

 Directo OÜ Mõisa 4, 13522 Tallinn, Eesti

Directo

 kasutajatugi Telefon 671 8578 (E-R 09:00 kuni 17:00), Fax 671 8570, e-mail info @ directo .ee