EN  |  FI  |  LV  |  LT  |  EE
 
 

Directol on tavalise majandustarkvara ees olulisi eeliseid

 • Lihtne ja odav kaugtöö organiseerimise võimalus.

  Kuna Directo töötab nö. üle interneti, siis on väga lihtne ja odav ühendada ettevõtte erinevates asukohtades olevad allüksused. Allüksuste ühendamise ainsaks tingimuseks on internetiühenduse olemasolu. Kõik allüksused saavad kasutada reaalaajas ühist andmebaasi, mis tagab, et ettevõtte juhtimiseks ja otsustamiseks vajalikud andmed on kogu aeg adekvaatsed. Ei ole vaja vahetada mingeid faile ega rentida ekstra sidekanalit;

 • Madalad kasutuskulud.

  Directo kasutamine ei nõua kliendilt mingeid keerukaid tehnilisi lahendusi. Directo kasutamiseks ei installeerita kasutaja arvutisse ühtegi täiendavat programmi. Kasutamiseks on tarvilik ainult internetilehitseja (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera vms) ja internetiühenduse olemasolu. Samuti ei vaja ettevõte oma serverit. Seega on elimineeritud töökohtade ja serveriga seotud tehnilised probleemid ja kulud. Klient peab hoolitsema ainult internetiühenduse olemasolu eest, mis on igapäevase töö tarvis niikuinii vajalik;

 • Turvalisus.

  Levinud on kahtlus, et internetipõhised programmid ei ole turvalised. Directo turvalisust saab võrrelda internetipankade turvalisusega. Kogu side kliendi ja serveri vahel on krüpteeritud ning toimub turvasertifikaati kasutades. Directo kasutamisõigused saab siduda ID-kaardiga. Samuti saab piirata arvutite (IP-aadresside) ringi, millelt ühendus on üldse võimalik. Lisaks side turvalisusele hoolitsetakse ka Teie andmete säilimise eest. Andmetest tehakse igal ööl varukoopia, mida säilitatakse seitse päeva. Samuti on Teie andmed kaitstud varguse eest - kuna Teie firma andmed ei asu Teie kontoris, siis pole neid võimalik omandada/kahjustada arvutite varguse teel. Võimalikul pahatahtlikul kasutajal pole ka võimalik teha lubamatut koopiat süstematiseeritud andmebaasist;

 • Paindlik ja kiire arendustöö.

  Directo kasutab kõige kaasaegsemat tehnoloogiat. Sellest tulenevalt saame kliendi täiendavad soovid rahuldada piisavalt kiiresti. Tehnoloogiast tulenevalt ei piirata tarkvara kasutamist kliendi jaoks ka selle uuendamise ja täiendamise ajaks;

 • Kiire kasutajatugi.

  Operatiivselt toimub ka tarkvara kasutamisega seotud küsimuste ja probleemide lahendamine. Kuna töö käib üle interneti, siis saab tarkvarakonsultant vajadusel jälgida Teie tööd ilma Teie firmat külastamata (interneti teel). Tekkinud probleemid saab seega lahendada peaaegu koheselt.

 • Läbipaistev ja soodne hind.

  Directo kasutusele võttes ei pea tasuma kõrget tarkvara omandamise hinda ning hiljem maksma regulaarseid ja ebamääraseid hooldus/arendus/jms tasusid. Directo toimib renditootena. Te tasute igakuist konkreetset renditasu ja saate vastu kokkulepitud teenused (äritarkvara+ server+teenindus). Te võite sellega arvestada nagu autoliisingu tasuga ega pea mõtlema ootamatute hinnapoliitikate muutumiste peale. Sellise hinnamudeli korral säästab Teie firma juba esimesel kasutusaastal raha võrreldes väljaostetud tarkvaraga.

 
 

Kontakt

 Directo OÜ Mõisa 4, 13522 Tallinn, Eesti

Directo

 kasutajatugi Telefon 671 8578 (E-R 09:00 kuni 17:00), Fax 671 8570, e-mail info @ directo .ee